Reklamacije i povrati

REKLAMACIJE

Način rješavanja potrošačkih pritužbi
Sve pritužbe šalju se u pisanom obliku na [email protected] ili također u pisanom obliku na adresu tvrtke Travel Point Croatia j.d.o.o., Savska 32, 10000 Zagreb, a za sve dodatne informacije slobodno se obratite na telefon br. 01 770 7043, svakog radnog dana od 09.00-17.00h.
Odgovor na reklamaciju možete očekivati u roku od 15 dana, a ukoliko takav ne uslijedi slobodni ste se obratiti udruzi za zaštitu potrošača ili nadležnom inspektoratu. Prodavatelj i Kupac će moguće sporove nastojati riješiti sporazumno. U slučaju spora pred sudom nadležan je sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja. Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u primjenu je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr

 

OŠTEĆENJE U TRANSPORTU

Kupac je prilikom preuzimanja proizvoda dužan provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom djelatniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva znatna vanjska oštećenja uslijed kojih je moguće da je došlo do oštećenja proizvoda u kutiji. Isto tako preporučamo provjeriti ima li originalna ambalaža znakove oštećenja ili otvaranja. Ukoliko nakon preuzimanja i otvaranja pošiljke primjetite nedostatke ili oštećenja, u najkraćem mogućem roku ih prijavite na: [email protected], a najkasnije u roku 24 sata od preuzimanja paketa.

 

POVRATI

Ugovor koji Kupac sklapa s Travel Point Croatia j.d.o.o. zastupnikom brenda „Museum-Shop.Hr“ za kupoprodaju proizvoda jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda koji se realizira isporukom robe od strane Travel Point Croatia j.d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, a u slučaju da isti ne bude raskinut.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge i to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.
Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas Prodavatelj posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.

Košarica