Jednostrani raskid ugovora

Kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana, bez navođenja razloga za raskid. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora morate nas obavijestiti prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu tvrtke ili elektroničkom poštom na adresu [email protected]  u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi obrazac Obrazac o jednostranom raskidu ugovora. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostaviti ćemo vam bez odgađanja elektroničkom poštom.

Ugovor je raskinut u trenutku kada je Prodavatelj primio obavijest o raskidu.
Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka od 14 dana od preuzimanja robe.
U slučaju raskida ugovora Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod Prodavatelju.
Kupac ne odgovara za štetu koju je Prodavatelj pretrpio zbog raskida ugovora.

Prodavatelj će u roku od 14 dana, od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti Kupcu cjelokupan iznos koji je Kupac do trenutka raskida platio na temelju ugovora, uključujući i trošak dostave robe koju je Kupac platio Prodavatelju, ali ne prije primitka robe koja je predmet povrata. Povrat novca biti će obavljen na isti način na koji je Kupac obavio uplatu.
Proizvod mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, mora biti neoštećen i ispravan, ne smije imati vidljive tragove korištenja, ne smije biti sastavljan, ne smiju biti vidljivi tragovi sklapanja na sastavnim dijelovima, mora biti sa svim dijelovima. Trošak povrata robe snosi Kupac.

Ako Kupac vrati proizvod bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja pozivajući se na odredbe o jednostranom raskidu ugovora na daljinu, zbog čega Prodavatelj neće moći prodati proizvod kao nov, unaprijed se procjenjuje šteta na vrijednost 40 % plaćene maloprodajne cijene proizvoda. Prihvaćanjem ovih Uvjeta poslovanja Kupac unaprijed pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava. Sva šteta koja prelazi ovaj iznos smatra se većim oštećenjem te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat sredstava. Ako je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ako se nedostajući dijelovi ne dostave u naknadnom roku od osam dana, smatra se da Kupac nije ispunio obvezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenog novca. Kupac nema pravo na povrat ukoliko je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili na bilo koji drugi način prilagođena Kupcu.

Ukoliko naručena i plaćena roba nije raspoloživa za isporuku „Museum-Shop.hr“ će Kupcu ponuditi zamjensku robu po izboru Kupca ili napraviti povrat sredstava u visini uplaćenog iznosa na račun kupca.

Jednostrani raskid ugovora Kupac može realizirati isključivo pisanim putem kojim izražava svoju volju da raskine zaključeni kupoprodajni ugovor.

Pisanu izjavu Kupac je dužan poslati na adresu Travel Point Croatia  j.d.o.o., zastupniku brenda „Museum-Shop.hr“, Savska 32, 10 000 Zagreb ili na e-mail: [email protected]

Izjava o raskidu kupoprodajnog ugovora mora sadržavati ime i prezime za fizičke ili naziv društva za pravne osobe, adresu, broj telefona, e-mail, podatke o primljenom proizvodu i primjerak računa. Kada je Kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana. Kod pravnih osoba primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.

Kupac prethodno narudžbi proizvoda na www.museum-shop.hr  jasno potvrđuje da je primio ovu obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora.
U slučaju raskida ugovora od strane Kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Travel Point Croatia j.d.o.o. zastupnik brenda „Museum-Shop.hr“ ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku.

Košarica