Odgovornost za materijalne nedostatke

Ako Kupac utvrdi nedostatke na proizvodu, može se obratiti Prodavatelju i reklamirati proizvod. Na prigovor Kupca odgovorit ćemo u roku od 15 dana te ukoliko utvrdimo nedostatak u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, otklonit ćemo ih ili zamijeniti proizvod novim, odnosno ako navedeno nije moguće u cijelosti vratiti uplaćeni iznos.

Prodavatelj će odobriti povrat robe Kupcu s instrukcijama za povrat robe.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira na to je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati Kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao Kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće te o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja u roku od osam dana, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kada je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana Kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti Prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Ako je nedostatak neznatan Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi Prodavatelj.

Košarica